A presente Política de Privacidade establece os termos en que  Cervexaría A Bombonera usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios ao momento de utilizar o seu sitio web. Esta compañía está comprometida coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos encher os campos de información persoal coa cal vostede poida ser identificado, facémolo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento. Con todo esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos e salientamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con devanditos cambios.

Información que é recollida

O noso sitio web poderá recoller información persoal por exemplo: Nome,  información de contacto como  a súa dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mesmo cando sexa necesario poderá ser requirida información específica para procesar algún pedido ou realizar unha entrega ou facturación. Uso da información recollida O noso sitio web emprega a información co fin de proporcionar o mellor servizo posible, particularmente para manter un rexistro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, e mellorar os nosos produtos e servizos.  É posible que sexan enviados correos electrónicos periodicamente a través do noso sitio con ofertas especiais, novos produtos e outra información publicitaria que consideremos relevante para vostede ou que poida brindarlle algún beneficio, estes correos electrónicos serán enviados á dirección que vostede proporcione e poderán ser cancelados en calquera momento. Cervexaría A Bombonera está altamente comprometido para cumprir co compromiso de manter a súa información segura. Usamos os sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos que non exista ningún acceso non autorizado.

Ligazóns a Terceiros

Este sitio web puidese conter en laces a outros sitios que puidesen ser do seu interese. Unha vez que vostede de clic nestas ligazóns e abandone a nosa páxina, xa non temos control sobre ao sitio ao que é redirixido e por tanto non somos responsables dos termos ou privacidade nin da protección dos seus datos nesoutros sitios terceiros. Devanditos sitios están suxeitos ás súas propias políticas de privacidade polo cal é recomendable que os consulte para confirmar que vostede está de acordo con estas.

Aspecto xudicial

Esta compañía non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal que é recompilada sen o seu consentimento, salvo que sexa requirido por un xuíz cunha orde xudicial.

DEREITO AO ESQUECEMENTO

( Vde segundo o novo regulamento de protección de datos RGPD ten dereito a solicitar que os seus datos sexan eliminados das nosas bases de datos) para iso envíe un email a cerveceriabombonera@gmail.com indicando o seu nome completo, e as razóns. Nun prazo de 10 días hábiles procederemos a notificarlle.

DEREITO DE PORTABILIDADE

( Vde segundo o novo regulamento de protección de datos RGPD ten dereito a solicitar que os seus datos sexan enviados a outra empresa) para iso envíe un email a cerveceriabombonera@gmail.com indicando o seu nome completo, e as razóns. Nun prazo de 10 días hábiles procederemos a notificarlle a portabilidad.